Mã số : 11-HD/BTGĐUK
Tên văn bản: Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 05⁄2016
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Trưởng ban Đinh Xuân Trường
Ngày ban hành: 2016-04-26
Tệp đính kèm: