Mã số : 56-CV/ĐUK
Tên văn bản: Về việc sử dụng và bảo quản thẻ đảng viên
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Bí thư Triệu Thị Vân
Ngày ban hành: 2016-05-09
Tệp đính kèm: