Mã số : 13-KH/ĐUK
Tên văn bản: Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL⁄TW, ngày 07⁄01⁄2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Phó Bí thư Lê Mạnh Thắng
Ngày ban hành: 2016-04-11
Tệp đính kèm: