Mã số : 285-CV/ĐUK
Tên văn bản: Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định, Hướng dẫn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Triệu Thị Vân
Ngày ban hành: 2018-10-24
Tệp đính kèm: