Mã số : 56-HD/BTG
Tên văn bản: Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo - Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: Đinh Xuân Trường
Ngày ban hành: 2018-09-05
Tệp đính kèm: