Mã số : 03-QĐi/ĐUK
Tên văn bản: Về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
Loại văn bản: Quy định
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Triệu Thị Vân
Ngày ban hành: 2018-07-16
Tệp đính kèm: