Mã số : 265-CV/ĐUK
Tên văn bản: Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 50-TB⁄TW của Ban Bí thư về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 19-KL⁄TW của Ban Bí thư khóa XI
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Lê Mạnh Thắng
Ngày ban hành: 2018-08-10
Tệp đính kèm: