Mã số : 264-CV/ĐUK
Tên văn bản: V⁄v quán triệt, triển khai thực hiện một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Triệu Thị Vân
Ngày ban hành: 2018-08-03
Tệp đính kèm: