Mã số : 155-TB/ĐU
Tên văn bản: Thông báo Kết luận cuộc họp BCH Đảng bộ Sở Công Thương ngày 06⁄8⁄2018
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy Sở Công thương
Người ký: Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2018-08-06
Tệp đính kèm: