Mã số : 37-CV/BTG
Tên văn bản: V⁄v tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
Người ký: Đinh Xuân Trường
Ngày ban hành: 2018-05-29
Tệp đính kèm: