Mã số : 02-QĐi/ĐUK
Tên văn bản: Quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Loại văn bản: Quy định
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Triệu Thị Vân
Ngày ban hành: 2018-06-06
Tệp đính kèm: