Mã số : 53-HD/BTG
Tên văn bản: Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện các nghị quyết hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
Người ký: Đinh Xuân Trường
Ngày ban hành: 2018-07-09
Tệp đính kèm: