Mã số : 54-HD/BTG
Tên văn bản: Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 8 năm 2018
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lai Châu
Người ký: Đinh Xuân Trường
Ngày ban hành: 2018-07-24
Tệp đính kèm: