Mã số : 48-KH/ĐUK
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ⁄TW, Nghị quyết số 21-NQ⁄TW, ngày 25⁄10⁄2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Triệu Thị Vân
Ngày ban hành: 2018-04-20
Tệp đính kèm: