Mã số : 0
Tên văn bản: Phát động thi đua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (19⁄5⁄2018-19⁄5⁄2019)
Loại văn bản: Phát động thi đua
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Bí thư Triệu Thị Vân
Ngày ban hành: 2018-05-10
Tệp đính kèm: