Mã số : 03-KH/ĐUK
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 46-CT⁄TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo An ninh, trật tự trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Bí thư Triệu Thị Vân
Ngày ban hành: 2015-11-04
Tệp đính kèm: