Mã số : 1894-QĐ/TU
Tên văn bản: Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trong công tác phòng, chống tham nhũng
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: Phó Bí thư Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2015-05-12
Tệp đính kèm: