Mã số : 02-QCPH/ĐUKCCQT-ĐUKDNT-ThULC
Tên văn bản: Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh với Thành ủy Lai Châu về công tác quản lý Đảng viên nơi cư trú
Loại văn bản: Quy chế phối hợp
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Lương Chiến Công - Triệu Thị Vân - Nguyễn Hữu Mai
Ngày ban hành: 2015-09-18
Tệp đính kèm: