Mã số : 03-CTr/ĐUK
Tên văn bản: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Loại văn bản: Chương trình
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lai Châu
Người ký: Bí thư Triệu Thị Vân
Ngày ban hành: 2015-09-07
Tệp đính kèm: