Mã số : 02-NQ/ĐUK
Tên văn bản: Nghị quyết về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ cơ sở
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lai Châu
Người ký: Bí thư Triệu Thị Vân
Ngày ban hành: 2015-09-07
Tệp đính kèm: