Mã số : 01-TB/BTGTU
Tên văn bản: Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo - Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: Trưởng ban Trần Đức Vương
Ngày ban hành: 2015-10-15
Tệp đính kèm: