Mã số : 43-HD/BTG
Tên văn bản: Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 03⁄2018
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
Người ký: Đinh Xuân Trường
Ngày ban hành: 2018-03-01
Tệp đính kèm: