Mã số : 29-HD-BTG
Tên văn bản: Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27⁄7⁄1947 - 27⁄7⁄2017)
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
Người ký: Đinh Xuân Trường
Ngày ban hành: 2017-05-24
Tệp đính kèm: