Mã số : 36-KH/ĐUK
Tên văn bản: Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
Người ký: Lê Mạnh Thắng
Ngày ban hành: 2017-07-07
Tệp đính kèm: