Mã số : 42-KH/ĐUK
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT⁄TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2018
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
Người ký: Triệu Thị Vân
Ngày ban hành: 2018-01-10
Tệp đính kèm: