Mã số : 40-KH/ĐUK
Tên văn bản: Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
Người ký: Lê Mạnh Thắng
Ngày ban hành: 2017-12-08
Tệp đính kèm: