Mã số : 41-HD/BTG
Tên văn bản: Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
Người ký: Đinh Xuân Trường
Ngày ban hành: 2018-02-02
Tệp đính kèm: