Mã số : 44-KH/ĐUK
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ⁄TW Hội nghị lần thứ sáu và Nghị quyết số 19-NQ-TW Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Triệu Thị Vân
Ngày ban hành: 2018-02-13
Tệp đính kèm: