Mã số : 45-HD/BTG
Tên văn bản: Hướng dẫn tuyên truyền về công tác người cao tuổi năm 2018
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
Người ký: Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh
Ngày ban hành: 2018-03-14
Tệp đính kèm: