Mã số : 15-ĐL/BCĐTDTT
Tên văn bản: Điều lệ giải bóng đá 7 người Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV năm 2018
Loại văn bản: Điều lệ
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo TDTT Đảng ủy
Người ký: Triệu Thị Vân
Ngày ban hành: 2018-03-15
Tệp đính kèm: