Mã số : 46-HD/BTG
Tên văn bản: Hướng dẫn tuyên truyền tháng 4 năm 2018
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
Người ký: Đinh Xuân Trường
Ngày ban hành: 2018-03-28
Tệp đính kèm: