Mã số : 144-KH/BCĐ
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy Sở Công Thương
Người ký: Bí thư Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2018-03-12
Tệp đính kèm: