Mã số : 1700/KH-UBND
Tên văn bản: Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT⁄TW, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới"
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2017-09-14
Tệp đính kèm: