Mã số : 1642/KH-UBND
Tên văn bản: Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2018
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2017-09-01
Tệp đính kèm: