Mã số : 7927/BCT-ATMT
Tên văn bản: Về việc tăng cường công tác quản lý
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 2017-08-29
Tệp đính kèm: