Mã số : 1623/KH-UBND
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 giai đoạn 3 (2017 - 2020) trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2017-08-30
Tệp đính kèm: