Mã số : 887/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án công trình thủy điện Nậm Xí Lùng 2
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2017-08-22
Tệp đính kèm: