Mã số : 14/CT-UBND
Tên văn bản: Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2017-08-29
Tệp đính kèm: