Mã số : 36/2017/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2017-08-23
Tệp đính kèm: