Mã số : 09/CT-BCT
Tên văn bản: Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2017-08-17
Tệp đính kèm: