Mã số : 907/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc phê duyệt bổ sung Danh mục đề án khuyến công địa phương năm 2017
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2017-08-23
Tệp đính kèm: