Mã số : 1370/UBND-CN
Tên văn bản: Về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2017-07-25
Tệp đính kèm: