Mã số : 29-KL/ĐUK
Tên văn bản: Kết luận của BTV Đảng ủy Khối tại kỳ họp tháng 6 năm 2017
Loại văn bản: Kết luận
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lai Châu
Người ký: Triệu Thị Vân
Ngày ban hành: 2017-07-23
Tệp đính kèm: