Mã số : 31-HD/BTG
Tên văn bản: Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 7 năm 2017
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
Người ký: Đinh Xuân Trường
Ngày ban hành: 2017-06-26
Tệp đính kèm: