Mã số : 668/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định gia hạn thời gian thực hiện mua bán, tái xuất hàng hóa cho các thương nhân, doanh nghiệp đã được công bố, lựa chọn mua bán, tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2017-06-29
Tệp đính kèm: