Mã số : 1890/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc bổ sung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2017-05-26
Tệp đính kèm: