Mã số : 455/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về việc cấp thẻ kiểm tra viên điện lực
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Hoàng Kiều Anh
Ngày ban hành: 2017-05-24
Tệp đính kèm: