Mã số : 43/KH-BCĐ
Tên văn bản: Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng "Ngày Thế giới không thuốc lá 31⁄5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31⁄5⁄2017" tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2017-05-24
Tệp đính kèm: