Mã số : 16/2017/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết Quy định một số điều của Quyết định số 20⁄2016⁄QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả ..........
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 2017-02-28
Tệp đính kèm: