Mã số : 1590/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc phê duyệt phương án Phòng chống lũ lụt bão đảm bảo an toàn đập bổ sung năm 2017 công trình thủy điện Huội Quảng
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 2017-05-05
Tệp đính kèm: